อุปกรณ์ติดตามรถ – VW01

อุปกรณ์ติดตามรถยนต์ รถบรรทุก ในรูปแบบเครือข่าย 3G พัฒนาและปรับปรุงตัวเครื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูง และแม่นยำเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล ทนทานต่อการเปิดใช้งานตลอดเวลา ถูกออกแบบเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านบัตรใบขับขี่ เซนเซอร์ต่างๆ ฯลฯ

หมวดหมู่:
Scroll to Top