ระบบสื่อสารควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียม

ระบบสื่อสารควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียม – ช่วยให้ทราบสถานะ และควบคุมอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกล เช่น เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ระดับน้ำ หรืออุปกรณ์เฉพาะทางอื่นๆ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดระยะทางระบบนี้จึงสามารถติดตั้งใช้งานสื่อสารควบคุมอุปกรณ์ได้ทุกพื้นที่ ที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ เช่น ภูเขา หรือกลางทะเล

ระบบนี้ใช้คลื่นความถี่ต่ำย่าน L-Band ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสถาพอากาศ จึงทำให้เป็นช่องทางสื่อสารความน่าเชื่อถือสูง มั่นใจได้ว่าจะสามารถสื่อสารควบคุมอุปกรณ์ได้แม้อยู่ในสภาวะภัยพิบัติ

อุปกรณ์สื่อสารของระบบใช้พลังงานต่ำมาก จึงติดตั้งในจุดที่มีข้อจำกัดด้านพลังงาน หรือต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ ตัวเครื่องยังมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมทั่วไป ทำให้เหมาะกับการติดตั้งจำนวนมาก

Scroll to Top