ระบบส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม

    ระบบส่งข้อมูล – สื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยความถี่ต่ำ ย่าน L-Band ไม่ได้รับผลกระทบต่อสภาพอากาศ สามารถติดตามและรายงานสถานะของอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อการปรับที่หลากหลาย ตัวอุปกรณ์กินไฟน้อย การรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยัง Cloud Server ที่สิงคโปร์ ซึ่งมีความเชื่อถือได้สูง เพื่อนำไปแสดงผลได้

Scroll to Top