ระบบติดตามรถ

    ระบบติดตามรถ – สื่อสารรูปแบบ 3G  สามารถติดตามตำแหน่งเดินรถได้แบบ Real Time และบันทึกข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านบัตรใบขับขี่ ฯลฯ โดยตามกฎหมายกรมขนส่งทางบก สามารถใช้งานได้ง่ายบนแอพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน และบนเว็บไซต์ และแสดงรายงาน(Report) ในแบบรายวัน/รายเดือน โดยทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง รวมไปถึงการแจ้งเตือนสถานะ เหตุการณ์สำคัญ เช่น ดับ/สตาร์ทเครื่อง แบตเตอรี่ต่ำ  ฯลฯ

Scroll to Top