ถูกต้อง

ระบบและอุปกรณ์เป็นไปตามประกาศจากกรมประมงและกรมเจ้าท่า

แน่นอน

ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเทศสิงคโปร์ที่รวดเร็วปลอดภัย

เก่งได้อีก

สามารถเพิ่มเติมความสามารถของระบบได้ด้วยอุปกรณ์เสริมจากนอติคอมม์ ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สิ้นเปลือง

มากกว่าการติดตาม ที่สุดด้านการสื่อสาร

Tracking your vessel or equipment via satellite for fleet owner.

Previous
Next

บทความล่าสุด

Scroll to Top