โซลูชั่น

ระบบติดตามเรือ

การสื่อสารด้วยความถี่ต่ำ ย่าน L-Band ซึ่งทำงานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย สามารถรับรู้ตำแหน่งและสถานะกิจกรรมของเรือ เพียงผ่านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถติดตามเรือทั่วโลกได้ โดยติดตามข้อมูลเส้นทางย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน

ระบบติดตามรถ

ระบบติดตามยานพาหนะรูปแบบ 3G สามารถติดตามตำแหน่งเดินรถได้แบบ Real Time และบันทึกข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านบัตรใบขับขี่ ฯลฯ โดยตามกฎหมายกรมขนส่งทางบก สามารถใช้งานได้ง่ายบนแอพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน และบนเว็บไซต์ และแสดงรายงาน(Report) ในแบบรายวัน/รายเดือน โดยทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง รวมไปถึงการแจ้งเตือนสถานะ เหตุการณ์สำคัญ เช่น ดับ/สตาร์ทเครื่อง แบตเตอรี่ต่ำ ฯลฯ

ระบบสื่อสารสนทนา

สื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำที่เหมาะสำหรับการฝากส่งข้อความและโทรสารที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากกว่าระบบสื่อสารพื้นฐานที่ยังไม่สามารถเข้าถึง เช่น ภาคพื้นสมุทร ใช้งานบนแอพพลิเคชันที่รองรับ android และ ios

ระบบสื่อสารควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียม

สื่อสารผ่านดาวเทียม ในรูปแบความถี่ต่ำ ย่าน L-Band ไม่ได้รับผลกระทบต่อสภาพอากาศ สามารถติดตามและรายงานสถานะของอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อการปรับที่หลากหลาย ตัวอุปกรณ์กินไฟน้อย การรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยัง Cloud Server ที่สิงคโปร์ ซึ่งมีความเชื่อถือได้สูง เพื่อนำไปแสดงผลได้

ระบบรับสัญญาณ AIS จากดาวเทียม

รับข้อมูลจากเรือเดินสมุทร หรือจากทุ่นห่างชายฝั่งจากดาวเทียมที่รับสัญญาณ AIS

ระบบส่งข้อมูล

สื่อสารผ่านดาวเทียม ในรูปแบความถี่ต่ำ ย่าน L-Band ไม่ได้รับผลกระทบต่อสภาพอากาศ สามารถติดตามและรายงานสถานะของอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อการปรับที่หลากหลาย ตัวอุปกรณ์กินไฟน้อย การรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยัง Cloud Server ที่สิงคโปร์ ซึ่งมีความเชื่อถือได้สูง เพื่อนำไปแสดงผลได้

Scroll to Top