ระบบส่งข้อความผ่านดาวเทียม

713743

     ระบบสื่อสารข้อความผ่านดาวเทียม – สื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำที่เหมาะสำหรับการฝากส่งข้อความและโทรสารที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากกว่าระบบสื่อสารพื้นฐานที่ยังไม่สามารถเข้าถึง เช่น ภาคพื้นสมุทร ใช้งานบนแอพพลิเคชันที่รองรับ android และ ios

Scroll to Top