ระบบติดตามเรือ

    ระบบติดตามเรือ – ตรวจสอบและติดตามเรือ ตำแหน่งเรือประมงแบบ Real-Time โดยการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของเรือ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทางการเดินเรือ  ทำงานส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายดาวเทียมไปยังเซิร์ฟเวอร์  เพื่อบันทึกและแสดงผลข้อมูลของเรือ รองรับการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ กรมประมง ใช้งานเพียงผ่านคอมพิวเตอร์ หรือผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สามารถติดตามเรือทั่วโลกได้ โดยติดตามข้อมูลเส้นทางย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน 

Scroll to Top