อุปกรณ์รายงานสถานะการทำประมง

อุปกรณ์รายงานสถานะทำประมง สำหรับเรือประมง  ที่ได้ตามมาตรฐานประกาศจากกรมเจ้าท่าและกรมประมง ช่วยให้คุณทราบตำบลที่เรือที่เดินทางนอกน่านน้ำและบันทึกข้อมูลเส้นทางการเดินเรือ เเฝงความสามารถในการสื่อสารผ่านเเอปพิเคชันระหว่างบนเรือกับชายฝั่ง

หมวดหมู่:

คุณสมบัติ

▪แสดงสถานะการทำประมง ด้วยจอ LED

▪แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม

▪ส่งข้อมูล Port In/Out การเริ่ม/หยุดจับปลา และการขอความช่วยเหลือ

▪บันทึกข้อมูลเส้นทางการเดินเรือ, การสื่อสาร

▪จ่าย และสำรองไฟฟ้าให้อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม

Scroll to Top