ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 จะมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจร จึงกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ทั้งขาขึ้นและขาล่องในถนนดังต่อไปนี้
 – ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กม.ที่ 332 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกม.ที่ 347 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15กิโลเมตร

 


     – ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

 


     – ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถึงกม.ที่ 119+362 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระยะทาง 104 กิโลเมตร

 


     – ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165+400 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 195+600 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร

 


     – ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กม.ที่ 70 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 81 ต.ลานางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ รวมระยะทาง 11 กิโลเมตรในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินในถนนดังกล่าวข้างต้นในช่วงเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้นๆ อนุญาตเป็นกรณีไป

Scroll to Top