ต่อทะเบียน ต่อภาษีประจำปี ต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กผ่านสูตรคำนวณแบบง่าย ๆ

สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ ทุก ๆ หนึ่งปี ต้องทำการต่อทะเบียนหรือภาษีรถยนต์ประจำปีให้กับกรมขนส่งทางบก


วันนี้เราจึงนำความรู้ สูตรการคำนวณค่าใช้จ่ายการต่อทะเบียนหรือภาษีรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
ซึ่งมีการคิดภาษีแบ่งรถยนต์เป็น 3 ประเภท เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน

1. รถกระบะ 4 ประตู, รถเก๋ง
คือรถป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ เป็นประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่เกิน 7 ที่นั่งคำนวณภาษีรถจะขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ (c.c.) โดยรายละเอียดมีดังนี้

1-600 c.c. – c.c. ละ 50 สตางค์
601-1800 c.c. – c.c. ละ 1.50 บาท
1801 c.c. ขึ้นไป – c.c. ละ 4 บาท

ตัวอย่างการคำนวณภาษีรถยนต์
รถยนต์กระบะสี่ประตูรุ่นหนึ่ง เครื่องยนต์ 2,755 c.c.

1. ช่วง 1-600 c.c. / c.c. ละ 0.5 สตางค์ วิธีคิด 600 x 0.5 = 300 บาท

2. ช่วง 601-1,800 c.c. / c.c. ละ 1.50 บาท วิธีคิด (1,800 – 600) = 1200 x 1.50 = 1,800 บาท

3. ช่วง 1,801-2,755 c.c. / c.c. ละ 4 บาท วิธีคิด (2,755-1,800) = 955 x 4 = 3,820

4. นำตัวผลลัพธ์ของแต่ละช่วง c.c. มาบวกกัน = 300+1,800+3,820 = 5,920 บาท

ส่วนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปก็จะมีส่วนลดค่าภาษีดังนี้

อายุการรถยนต์เกิน 6 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 10%

อายุการรถยนต์เกิน 7 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 20%

อายุการรถยนต์เกิน 8 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 30%

อายุการรถยนต์เกิน 9 ปี จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 40%

อายุการรถยนต์เกิน 10 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าภาษี 50%

ตัวอย่างการคำนวณภาษีรถยนต์ เมื่อได้ส่วนลดจากเดิม

รถยนต์กระบะสี่ประตูรุ่นหนึ่ง เครื่องยนต์ 2,755 c.c. เสีบค่าต่อภาษีปีละ 5,920 บาท

เมื่ออายุรถเข้าปีที่ 6 นำ 5,920-10% = 5,328 บาท

Scroll to Top