ระบบติดตามคอนเทนเนอร์

    ระบบติดตามคอนเทนเนอร์ – สามารถติดตามตำแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ได้แบบกึ่ง Real Time และบันทึกข้อมูลย้อนหลัง สามารถใช้งานได้ง่ายบนแอพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน และบนเว็บไซต์ และแสดงรายงาน(Report) ในแบบรายวัน/รายเดือน แจ้งเตือนสถานะ เหตุการณ์สำคัญ เช่น การเปิดปิดตู้คอนเทนเนอร์ แบตเตอรี่ต่ำ อุณหภูมิเพิ่ม-ลด ฯลฯสามารถส่งข้อมูลได้ทุกที่แม้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และเพิ่ม Value ให้กับธุรกิจได้

Scroll to Top