10 ประเทศขับรถได้โดยไม่ต้องใช้ใบขับขี่สากล

ประเทศใดบ้างที่เราจำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากล และ 10 ประเทศที่สามารถใช้ใบขับขี่ไทยแบบสมาร์ทการ์ด โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล มีที่ไหนบ้าง?

     ทราบหรือไม่ว่าใบขับขี่แบบ Smart card ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป สามารถนำไปใช้ขับขี่รถยนต์ใน 10 ประเทศอาเซียนได้ โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากลแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ ซึ่ง 10 ประเทศดังกล่าวประกอบด้วย

  1. ลาว
  2. เวียดนาม
  3. กัมพูชา
  4. เมียนมาร์
  5. มาเลเซีย
  6. อินโดนีเซีย
  7. บรูไน
  8. ฟิลิปปินส์
  9. สิงคโปร์
  10. ไทย

     ทั้งนี้ ใบขับขี่จะต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดที่ระบุข้อมูลเจ้าของบัตรภาษาอังกฤษด้วยเท่านั้น หากเป็นใบขับขี่แบบเก่า จะต้องดำเนินการขอใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ในประเทศอาเซียน 10 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นได้

     นอกจากนี้ เจ้าของรถยังสามารถนำรถที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไปใช้ยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้อีกด้วย โดยจะต้องดำเนินการทางทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งท้องที่ที่รถคันนั้นจดทะเบียน เพื่อขอรับป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษสำหรับเข้ากลุ่มประเทศสมาชิก

Scroll to Top