เพิ่ม Value ให้กับธุรกิจขนส่งด้วยเทคโนโลยี E-lock

ทุกวันนี้ธุรกิจการขนส่ง การใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Lock) ในการขนส่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

GPS E-Lock

ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ในภาคโลจิสติกส์ ระบบ E-lock ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้า สามารถตรวจสอบและควบคุมได้จากระยะไกล โดยแจ้งสถานะความปลอดภัยแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนสำหรับการงัดแงะหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตอบโจทย์สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

รถบรรทุก

การขนส่งทางทะเล

เรือและตู้คอนเทนเนอร์มีการใช้ระบบ E-lock มากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้า ล็อคเหล่านี้มีระบบติดตาม GPS ในตัว ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของตนจากระยะไกลได้ว่าตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ถูกเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังสามารถทราบตำแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งได้

ตู้คอนเทนเนอร์

การบูรณาการกับ IoT และเทคโนโลยีอื่นๆ

E-lock ในปัจจุบัน ธุรกิจขนส่งมักใช้ร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สามารถตรวจสอบและควบคุมได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการดูพิกัด GPS ของตู้ การสั่งปลดล็อคแม่กุญแจ หรือการแจ้งเตือนล็อค/ปลดล็อค  การตัดตัวล็อค หรือการเข้าออกพื้นที่ที่กำหนด ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือทางเว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และความปลอดภัย

IOT GPS

สอบถามรายละเอียดสินค้า

Scroll to Top