การชนะคู่แข่งด้านการขนส่งด้วยการปรังปรุงการให้บริการ

การขยายการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจจำนวนมาก ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะหาโอกาสพัฒนาและเติบโตอยู่เสมอ แต่การขยายตลาดของธุรกิจด้านการขนส่งมักพบเจอปัญหาด้านการขาดแคลนรถบรรทุก ปัญหาด้านต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาด้านความพร้อมของทรัพยากรหลักในการให้บริการ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรการให้บริการตามที่วางแผนไว้

แนวทางสำหรับการแก้ปัญหาที่กำลังเข้ามามีบทบาทในธุรกิจด้านการขนส่งในปัจจุบันคือ การปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการขนส่งสู่การทำงานในแบบดิจิทัล เช่น ระบบติดตามรถบรรทุก อุปกรณ์ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ แม่กุญแจล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อให้การบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

การประมาณการเวลาส่งที่แม่นยำ

การแจ้งรายละเอียดวันเวลาการจัดส่งสินค้าถึงจุดหมายให้ลูกค้ารับทราบเป็นหนึ่งในบริการพื้นฐานด้านการขนส่งในปัจจุบัน นอกจากช่วยให้ลูกค้าสามารถเตรียมการขนถ่ายสินค้าได้แล้ว ยังช่วยในการบริหารจัดการหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการขนส่งอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การประมาณการเวลาส่งที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการ

การติดตามการขนส่งทางไกล

การรู้ตำแหน่งรถบรรทุกระหว่างเดินทาง การรับรู้อุณหภูมิตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่ง และการควบคุมการเปิดปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์จากออฟฟิศสำนักงาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีประโยชน์อย่างมากในด้านการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม

การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้เส้นทางที่สั้นและปลอดภัยที่สุด การขนส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด การกระจายสินค้าได้ในอาณาเขตที่กว้างไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เป็นต้น หากสามารถมองเห็นรถบรรทุกทุกคันผ่านหน้าจอมอนิเตอร์และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด จะช่วยย่นระยะทางและลดระยะเวลาการขนส่ง ลูกค้าได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงอีกด้วย

การบำรุงรักษาเชิงรุก

รถบรรทุกเสียอยู่ระหว่างซ่อมแซมไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายได้เป็นฝันร้ายของทุกคน เพราะลูกค้าคาดหวังความพร้อมการให้บริการและสินค้าต้องส่งถึงตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ การบำรุงรักษาเชิงรุกตามการใช้งานที่เหมาะสมทำให้รถบรรทุกมีความพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ ป้องกันการเดินทางล่าช้า เพิ่มอายุการใช้งาน และช่วยปกป้องความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

การดูแลฐานลูกค้า

การแข่งขันทางธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจช่วงวิกฤตรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นจากลูกค้า เป็นสิ่งที่สร้างยากแต่ทำลายง่าย ดังนั้น การบริการหลังการขาย ตลอดจนเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะเสริมสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณส่งต่อไปยังลูกค้า ซึ่งจะส่งผลในการปิดดีลการต่อสัญญาหรือขยายการใช้บริการเพิ่มโดยตรง

ที่มา: https://blog.orbcomm.com/fleets-can-win-more-business-with-customer-service/

Scroll to Top