กรมการขนส่งทางบก ฝากเตือน!! ปฏิบัติตามข้อกำหนดตาม พรบ.การขนส่งทางบก.

3813

โครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" ได้ยกระดับสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ใช้บริการรถสาธารณะ จึงนำข้อมูลที่ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ ควรรู้ดังนี้

 • ห้ามดัดแปลง หรือปลดครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ GPS / เครื่องรูดบัตร
  – มีความผิดตามมาตรา 148 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 • ห้ามติดตั้งสวิตซ์ เปิด-ปิดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ GPS
  – มีความผิดตามมาตรา 148 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 • หากมีการใช้งานรถ ผู้ขับขี่ต้องทำการรูดบัตรทุกครั้ง และต้องใช้บัตรอนุญาตขับรถให้ถูกประเภท
  – มิฉะนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท / ผู้ขับขี่ สั่งพักใบอนุญาติไม่เกิน 180 วัน
 • ห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  – มิฉะนั้นถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามกฎกระทรวง (มีโทษปรับตามตารางเทียบเปรียบปรับ)
 • ห้ามขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชม. เมื่อมีเสียงเตือนดังขึ้น ต้องหยุดพักเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที จากนั้นสามารถขับรถต่อได้อีก 4 ชม. (รวมเป็น 8 ชม.)
  – หากไม่ปฎิบัติตามพรบ. ฯ จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 • หากมีการเปลี่ยนทะเบียน / หมายเลขตัวถัง / ประเภทรถ เจ้าของรถจะต้องแจ้งข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดตั้ง GPS ปรับปรุงให้ถูกต้อง

ตารางเปรียบเทียบโทษปรับ พรบ.การขนส่งทางบก.

ที่มา: https://www.dlt.go.th/minisite/m_upload/m_files/chainat/file_6fb21243c29da6b82e38f0835bf98897.pdf

Scroll to Top